Huyết liênMột số điều cần biết: Click


Văn án

Quyển 1. Vội vàng
Kiếp trước và kiếp này của người thiếu niên

.:o0o:.

Quyển 2. Lãng quên
Người thiếu niên trên tờ giấy trắng

*Chương 1*
*Chương 2* *Chương 3*
*Chương 4* *Chương 5* *Chương 6*
*Chương 7*
*Chương 8* *Chương 9*
*Chương 10* *Chương 11* *Chương 12*
*Chương 13*
*Chương 14* *Chương 15*
*Chương 16* *Chương 17* *Chương 18*
*Chương 19*
*Chương 20* *Chương 21
*Chương 22*
*Chương 23

.:o0o:.

Quyển 3. Tuyết lạnh
Chim non gãy cánh trở về đại địa
*Chương 46* *Chương 47* *Chương 48*

.:o0o:.

Quyển 4. Bỏ lại bóng tối.
Nghênh đón ánh sáng tương lai.
 Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5
...

Recent Comment