30/06/2011

29/06/2011

28/06/2011

Alo Alo!

Hỡi các tềnh iu của ta! Hum ni ta không post! TT^TT Các tềnh iu đừng giận, nghe ta nói hết! Mấy ngày gần đây, tâm tình ta xuống thấp đến mức thê thảm, còn thấp hơn cả La Đan khi biết tin Lôi Tuyền ra viện hay Cận Cận khi chia tay với A Fi... Tâm trạng của ta lúc này chỉ có thể so sánh với Thập Lục khi thấy A Thiên gặp lại tình cũ để rồi quyết tâm rời khỏi Lộ gia bảo... TT^TT. 

25/06/2011

Huyết liên

Đệ nhị thập nhất chương: Thì ra là thế!

24/06/2011

Huyết liên

Đệ nhị thập  chương: Sống hay chết

23/06/2011

21/06/2011

17/06/2011

Huyết liên

Đệ thập cửu chương: Chạy trốn.

11/06/2011

Huyết liên

Đệ thập bát chương: Thùng đựng hàng

10/06/2011

09/06/2011

05/06/2011

Huyết liên

Đệ thập thất chương: Thăm dò ( hạ )

04/06/2011

Huyết liên

Đệ thập lục chương: Thăm dò ( thượng )

03/06/2011

01/06/2011

Recent Comment