29/05/2011

Huyết liên

Đệ thập ngũ chương: Nhân sa đại chiến
(Cuộc đại chiến với cá mập)

Huyết liên

Hỡi các tềnh iu của ta, ta đã trở về!!!!!!! o(^0^)o  Các tềnh iu đâu rùi, mau nhào vô ôm hun chủ nhà đi nào... Ô hô hô hô... A ha ha ha... E he he he .... *Cười điên cuồng*
(Ta post trước đã, comt thì đợi ta đọc đã rùi từ từ trả lời nghen bà con! ^o^) 

Đệ thập tứ chương: Kho tàng báu vật của Magellan 

19/05/2011

16/05/2011

14/05/2011

Thượng sàng bất thuyết ái - Chương thứ sáu (1)

Huyết liên

Đệ thập tam chương: Con tàu chìm

11/05/2011

Huyết liên

Đệ thập nhị chương: Nhìn xem ai là Đế vương của vùng biển này.

10/05/2011

07/05/2011

02/05/2011

Huyết liên

Đệ thập nhất chương: Hiểm ngộ "hải tặc"

01/05/2011

Huyết liên

Đệ thập chương: Đàm phán

Recent Comment