30/11/2011

Huyết liên - Quyển 3

Chương 28
 Đệ nhị thập cửu chương: Thân thể và linh hồn

29/11/2011

28/11/2011

27/11/2011

26/11/2011

25/11/2011

24/11/2011

Huyết liên - Quyển 3


Đệ nhị thập bát chương: Nơi ký ức và linh hồn trở lại. (5)

23/11/2011

Huyết liên - Quyển 3


 Đệ nhị thập thất chương: Nơi ký ức và linh hồn trở lại. (4)

17/11/2011

Alo Alo!!!

Bà con iu quý, tình hình là đợt này Yu bấn quá, nên mấy hôm nay Yu chưa có thời gian up chap. Yu sẽ nghỉ 1 tuần, đến thứ 4 ngày 23 tháng 11 Yu lại "trọng xuất giang hồ". Bà con đợi Yu nghen!!! Iu bà con! *Hun hun*

15/11/2011

14/11/2011

13/11/2011

12/11/2011

09/11/2011

Huyết liên - Quyển 3

Đệ nhị thập lục chương: Nơi ký ức và linh hồn trở lại. (3)

08/11/2011

Huyết liên - Quyển 3

Đệ nhị thập ngũ chương: Nơi ký ức và linh hồn trở lại. (2)

04/11/2011

02/11/2011

01/11/2011

Recent Comment