Cấp tốc luân hãm

CẤP TỐC LUÂN HÃM

 Tặng Kinzie 
 (Với lời nhắn: Chúc chàng "chân cứng, đá mềm" tiếp tục phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp của dân hủ! Iu chàng! ^^)

Tác giả: Hiểu Xuân
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Đặt cục gạch

Thể loại: Hiện đại đô thị, mỹ mỹ cường cường, 1x1, thiên chi kiêu tử, HE
Cp: Trương Thần Phong (anh bên trái nè) x Hồng Chính Thân (anh bên phải nè)

Quyển Thượng
Quyển Hạ

Recent Comment